Phone number: 484-268-5663
Call Free Collect: 610-432-1222
24 HR Service
Se Habla EspaƱol

The Bail Stages in a Criminal Case

ZTRWOHBpNGk5Mm9KbE00TWV6Yy83VlJTUS96NEd3UWZkUlpjS1BxRnpVN3dRcmVkbmZYTDNEU1IzdkFSZ251TVpJWnAxdG5kei9wdHJmYUNva0krV0FpUXZ4V2psZlh3VWNqOGdPUjl5ZEVuUUo2alMvTFg0VFB4TzNOYUgrQ0gyYnd0dFRXQVVKWGNJQS9tcCtqZWRnZ1d4MUhLYmRZcWtSbUZDTUZpUUhLMy9KUXV6MUUxTmhINlUyQWl2MDhmTjFRN0NGL1RiZDEwdlZFN2ZYVEtENGVKOHA1TFdzR1dhNnlYUDdDQ3huWllxSStQRTl6OGJJdFBCdkwvOHZkQWxJODl5NmdCeU5yZzQzYkNVL3BjcVJESnlicnRoak5aeFZTWUhTalRUdTZDNmVmandPOWtQcEJ4cnM2bm01dlZvRWhDU0FDdGRLQklNOTJDWm0wU2xndGhtTGpkcHJQRFNQOHdlZzZISTl1THJhakRuVitJVGJpT3dtZm1DeG1DeW9RTzNnSEVIQkhDMzdORWJudU1mYm5zam4vWGFFU1crbW5RRTg0azlQelJ3VnhVODZBb0tLQzMxcm5DZGN6RkdUNlg1K1NaV2dGakxhaE5qYS9aTjAvUjZ3T01JWDRXRTJ4TlJ2ZlNaeVFvcTluZExGN1ZhRFZIVlVPYTNnb1J4c3JVUVlvQ2hXSWtDYXJCRG5wZmZpODl4dGdHZDVoL3NxNDNhNlhHMjhhUWErNktmQUZJUjZQTWo4RjJRQU1lcE16dGZtR1FMendQTTZYMGsvZVdmRWs5R2dOV1ZYakpDa04yQmkrVEVoRm53UFRkRUJjTXdkSm5hV3I5YWhaTGgxcHNoTXNDd0lINUFIUmhwYTNvTmc3cHZIQytjdzI5MnJGNUhVNCtjZHlRb283UUdOcm9FajZIYWpCYTV2bVA2NFVHRlhEekkwRFpHMXJaOEVVMFVLN1A3aDNYa3VDeFpnMy9ENzgwS0xZVWpkWXhjeVR6bUVDS0Vpbk5QNDRSNytva2YxVjJaZXJIdEhXd0xQVHc0bkRyR09TN2JzR0lTamVaUWQ4MzVseVF4QlA3a0lEODFudGI1LzlmTkRxeUwzZ2JDSnJKQjZUY1I2MkpvMldWS1lKT0hHRlI1ZG1ZdWZwNUdsT3d5dTd1MkFVNll5STFYQ2dodS9uRTczeWRwcG11Q3JGNEZQOVFLc2FncWcyL2VCMnVyd09tWnBOSXZtOTdKdWpJNVlwVnZuOUl5VmFoRzRrbFZlVFhYNHg2MEdiUHQ4a0ZrYXhQUi9nWXg5U0VUMkhwc1VMVnAwVjJOdXBJcnRFOXM4OExaSElaUHJaa2o3eXljVUs1TjV6SEdCSEJ2Nm0zelp3ZDJoazZSUDhNNXFBRHl0UWtJbFRyWk44cndUWlBhK3Budm13SjF0SlpyQnFQdUFSZkNucGZwbkxYOHVrRnRhSGxHdEZXRkNoUFJQTi9wbzFrZUZYcThoZjdSYXVtbUNnUHNGNXFJKzZpcWZYZmpTV0hBZCt4bG1iYzUyd1UvUkt5d1Y5ZkFFa3NGRW4yQ0plMXpRbEZZbHcvTmlFRkRQblhtbWRVd21zSEJPVmtGd01Mb08yNXJIOWhsVnAwZHRWdlVzTnNoR2FSbnJQTFZKdFNMSEtpTXJpdWNVYU9CeUtZeFkvYmZpYmY2YS8rSGZ1M1FSVEl5QjJ5R0FMMytjbEp3R2IyZmJ1STJKQ0NoZnBXdnpkSTlGUHpxVFJINmRrVzJlekNXd0UzOUF4ZDFxU3RBTUQ2TStHRThJaDQzUDVaTFFXNjhFR1FlY3Z1U3Y2NWJncXA5RXIxR3Ywek1sYXJTQjQxamJNd1Yya01ybUYvZlovQW02Vng1dlFIb1gvNTF4OFlTS2Nhbk93OEUxK1AvTVE4aElNT1N0NlQzZFUxWXlJVGtGSEl3M0ZEc0xzdTR0ZG5aMGwzWmJycTN1bm1lTG9aeXp0akMxbzlHRG9iYWR3N1JOa25id0dmSUZvL1hpVlUvcEpkR2hKZWpieWtiVTNqdjMwc2dUTWIrdTRKckUrQkVNTFlET0FpU3VPOVgvd1ZPckE3VlFRaFZOQXIzUkk3Zk1BcWlCYnM2dFUzRnlkWUZxMEYrUkF5WjF6OXc3dW8ydHNLSnpMUUkxck1jU0hpdnl4MVVqdkh6dUcrWTJaVGM2NjZvWk40UGFJZ21xdkduYmtQakJFUHZOek5ZOUVzTTlobEdTYXFCaWQxeGlueDZDeVlObGhRaFluVmY1RXVTQkpiamlsYWJ2SjJJeGhCMnFESnFsUHNoOVljVmRNZ25TSHpzdUxkWUVMOFFmeWhoZE1xMHdRMGZxNW9INnRqUkh3Z0FBVzk3WTFERzVhbmdPY0N0YXBIMHJGZzVjVTYwTHhFNkdwNGNQU3BTVmNmRlJBOWswaVZDUDlPL1h4dkkxTlNoalVDU09SWWJjWW0vV1MyT3FlVzVQR0dUcHZhdGhzL3hFTXUvTDZxWSt1bnhDcmJqSmJKS25yUVAxYTZ0emZPMmRnZkhtMVpucmcvdTJGblFIeVZFSkl3SkxlZGc4a3g1Um00SVF0N0J0bXlmU2N5Yi9SMVFqcnFTNGV3bitBRlc5NkdOcGpmWjdDdDZYRXRqY0c3NjkvS2JOZnd3RzhkTEx6KzRReUEvU09SUFcwQzFNYXhBb1hGS05qM3loNko2Uk56bXQ4ZHpjS0lKTWwyU0ZXNTNRKy80aEg5SjE0TFFGei9KdEg4N2lmbGE0YXRxR0QrRzdQd2VGU0VZWUVmaGZLVVFWVWVMN3k2ekZ3Ri85S1o4QVdaYVNnUXY1ZG5rc1NLYlhWY210Z3FRS3p2ZkdnKytVWTRuRmRuUTk0clk2R3E1dlN0Mm15VXZ1YUpFTnN2QmdnT0ZzenR6c2F1VU5UdmUxbTZBcW9KMXphR2FJd3h6Vy92MUVwZm1TdDlUYVUwM0I4T3VNWU5KcmwyZzdqSk9zWHhsWHFUT25vR29MQUo5L3RJY2NMN0x0R3luV25NRmFBUHdpZE42aFprbDE2eE1mMkw2ZUw0MzQrSGV5NVpNazNReGlHeW9uelovSVpMY2JQcjk0ZXJqcTNjeGs0MXNwM1VtejFscFV3ZDNNWE1WRjM5aEdwN2E4cmpnS0Z3c0RpRUpwZDB6K1dqWUtKbFpaWmZGTTMxc1Jhd3o3TUk0MTU1dUdNSStSb3BRWVF0MVBKbEZIdWg0NncxV1JRdXl0cHZFMnRlSkZBVTU1WVozWm5DNDN4VldUNHZBaXpoa1BDYWNoL0NIWkNDdkVwMmU3NHVENS9wSXhjQjlYSzFkcyt6Z0xjQ0I2dXJ2dlI0SHZkVCtEYTd4aVMrekxwSm5FVWZvaUdWSnd0cTg0TTdpbklGVk5kOU9TSHQyWTkyOFVWNFJFdmtXaXBNWU5uUXU0ZU8rUzA2YXA3bkJ1RnpUREU4UDZXaEt3M3U0K2NIV2Y4SER0OC9EeGhFZm5tRFlQSEV4T1NGZnBPMlFsSk8wR3oveS9VbTlWelloTHN6aEVkbkhjZ1QvRHBWbCtzRmRtaUdydHljQ1N2aW1CejRteFgrcFZRY0lWTVFUMHdRaGVTTlRtSW9rVzh6SVdOeStNUjRJQVlsNUNnckVydjYydzQ4SmVxTlpVa1JyV2haNW9IL2xwZm5LbDExb055N3l5a1k4cDlTM1l0MHAxa2VoSDVFVXdvT2FOMzkzYzFkMitIS3lBV1orMnRPZkxKWDdaVHNlNFdCZFRnTlRRZFFRZzIwazZHN1NLbXlwSVlsQU1VPQ==

No Comments Yet.

Leave a comment